Saksespær

Vi tilbyder saksespær der spænder op til en maximale spændvidde af 22 meter. Spændevidder over 22 m betyder at spæret skal udføres efter øgede normkrav.

Saksespærret anvendes til garager, beboelse, lager/butik, institutions- og industribygninger.

Saksespær er ofte anvendt i arkitekttegnede villaer, de er dog meget benyttet i nutidens boligbyggeri. Saksespær er reelt gitterspær med skrånende loft, derfor kan mange af gitterspærrets specifikationer med forbehold overføres til saksespær.

Loftet i beboelsen er skråt under tagfladen, der er intet brugbart loftrum ved denne spærtype.

  • Udvendig taghældning fra 20°-50°, afvalmede gavle eller lodrette gavle er muligt.
  • Spærtypen udføres med udhæng eller tilpasset facade gesims.
  • Overdækkede terrasser og mindre udkragninger er muligt, i nogen omfang vil dette dog kræve understøtninger med træ eller stålveksler.
  • Denne spærtype er selvbærende mellem to vægge, dvs. du frit kan indrette bygningen uden at det har indvirkning på spærenes stabilitet.
  • Tommelfinger regel vedr. maximal hældning på loftet: udvendig taghældning – 15° (eks: udv. taghældning 25° – 15° = indvendig loft 10°)
Saksespær