Historien om Roust Spær

Roust Træ blev i 2020 opkøbt af koncernen Nordic Wood Industries efter at være drevet som en familieejet virksomhed i fire generationer. Tidligere familien Pedersen indgår fortsat i ejerkredsen af virksomheden.

I 2022 blev Roust Træ opdelt i to selvstændige forretningsenheder – Roust Elementer og Roust Spær.

Den spæde start

Selve historien om den familieejede virksomhed starter i 1925, hvor stifter Herman Pedersen, startede som selvstændig tømrer, som mange år senere bliver til Roust Savværk. I 1951 opstod ideen om et egentligt savværk efter en orkan væltede stort set alle træer i den lokale skov, Varde Sønderplantage. Med et savværk kunne man udnytte de væltede træer til bygningstømmer. Her kom navnet Roust Savværk til.

Innovation avler succes

I slutningen af 60’erne hørte man om en ny amerikansk metode med at samle træ på med “tandplader” – en meget effektiv måde at udføre især tagspær på. Det førte til en ny fabrikshal til spærproduktion i 1970. Det blev en kæmpe succes, og allerede i 1973 byggede man endnu en hal for at følge med efterspørgslen.

I 1978 kom produktion af elementer til husbyggeri. Det var endnu en stor succes, og op gennem 1980’erne og 90’erne kom flere produktionshaller og tørrestuer til sammen med et høvleri.

I slutningen af 1990’erne steg råvarepriserne på træ. Samtidigt sænkedes priserne på færdigvarer, så Roust Savværk starter med import af færdigvarer. Det er et stærkt konkurrencepræget marked, og det er svært at få dansk tømmer af høj nok kvalitet. Derfor lukker produktionen på savværket i 2002.

Roust historie billede 2

Digitalisering skaber fremdrift

Der var i 0’erne stor fokus på produktudvikling i spærafdelingen, og beregninger og optegning af spærene foregår nu elektronisk. Savene indstilles automatisk, så medarbejdernes primære opgave er at fodre maskinerne med træ. Selve samlingen af trædelene foregår stort set stadig som i 70’erne.

I forbindelse med højere og højere krav til bygningers tæthed og varme tab bliver succesen med præfabrikerede træelementer endnu større og det betyder udvidet produktionskapacitet i 2005. Samtidigt indfører Roust som de første robotteknologi i den type produktion.

Roust historie billede 4

De 5 røde spær har været vores logo siden 1971.