Gitterspær

Vi kan levere gittespær der spænder op til en maximal spændvidde af 22 meter. Spændvidder over 22 m betyder at spæret skal udføres efter øgede normkrav.

Gittespær anvendes til carporte, beboelse, stald- lager/butiks- og industribygninger.

 Loftet i beboelsen er vandret. Loftrummet er uudnyttet, da der er tænger til stabilitet.

  • Udvendig taghældninger fra 10°-50°, afvalmede gavle eller lodrette gavle er muligt.
  • Spærtypen udføres med udhæng eller tilpasset facade gesims.
  • Overdækkede terrasser og mindre udkragninger er muligt, i nogen omfang vil dette dog kræve understøtninger med træ eller stålveksler.
  • Denne spærtype er selvbærende mellem to vægge, dvs. du frit kan indrette bygningen uden at det har indvirkning på spærrenes stabilitet.

Gittespær er den mest anvendte spærtype i dansk boligbyggeri.

Gitterspær