Plankespær og gitterdragere

Plankespær

Plankespær er og var anvendt som alternativ til hanebåndspær, dog var det for hundrede år siden altid understøttet på et ”skrummel” af ét stol-remkonstruktion. I nutidens byggeri anvendes plankespær stadig som alternativ til hanebåndspær, samt hvis bygningen er åben fra gulvet i stueetagen til tagkippen.

  • Plankespær skal altid understøttes i kip!
  • Udvendig taghældninger fra 15°-50°, valmede gavle er ikke umiddelbart muligt.
  • Spærtypen udføres med udhæng eller tilpasset facade gesims.
  • Overdækkede terrasser og udkragninger er en udfordring med denne spærtype, der skal altid suppleres med træ eller stålveksler/søjler.
  • Denne spærtype stiller krav til husets indretning aht. kipunderstøtning.

Plankespær benyttes kun i bygninger, hvor understøtning ved eller nær kip er muligt. Roust Spær anbefaler spændvidde på kipremme i boliger, ikke overstiger 7 meter.

Plankespær kan med fordel kombineres med betondæk eller anden etageadskillelse, samt bygninger med trempelvæg.

Plankespær

Gitterdragere

Gitterdragere anvendes til bygninger med ”fladt” tag, ved tidens moderne kubistiske boligbyggestil.

Fordelen ved gittedragere er bl.a. fremføring af ventilationsrør og lign. kan fortages uden indgreb/udskæringer i spærkonstruktionen.

Loftet i beboelsen er vandret, der er intet brugbart loftrum ved denne spærtype.

  • Udvendig taghældning er typisk 1,5° kilefald (mindste krav til tagpap)
  • Spærtypen udføres med udhæng eller tilpasset murkrone.
  • Overdækkede terrasser og mindre udkragninger er muligt, i nogen omfang vil dette dog kræve understøtninger med træ eller stålveksler.
  • Denne spærtype er selvbærende mellem to vægge, dvs. du frit kan indrette bygningen uden at det har indvirkning på spærrenes stabilitet.
  • Tommelfinger regel vedr. frit spænd: gitterhøjden er 10% af det frie spænd (eks:. spv. 7m = 70cm)

Gitterdragere anvendes til beboelse, lager/butik, institutions- og industribygninger.

Den maximale spændvidde er 15 meter. Spændvidder over 15 m betyder spærret at skal udføres efter øgede normkrav.

Gitterdrager anvendes i en variation, hvor bygningens facadehøjde er uens, tag og loft følges derved ad og taghældningen gives af højdeforskellen på facaderne.